Per partneret tane ne ofrojme nje magazine moderne, me kushte bashkekohore prej 2550m2 ndertim, me nje kapacitet prej afro 2200 paletash.

Flota jone e automjeteve eshte e perbere prej 19 automjetesh, nga te cilat 6 jane te tonazhit mbi 6t, 4 jane te tonazhit 0.5t, 4 autovetura, 5 e tonazhit 2-3t.

Ferko 2007 aktualishte ka 33 persona te punesuar ne pozicione te ndryshme pune.