Shërbimi i magazinimit dhe të shpërndarjes kontrollohen dhe analizohen rregullisht për të siguruar se i plotëson modelet bashkëkohore të biznesit dhe  jane bërë përmirësime për të siguruar që shërbimet tona të vazhdojnë t'i ndihmojnë klientët tanë të përmbushin kërkesat e tyre logjistike në mënyrë efikase. Ekipi ynë logjistik ka vite përvojë në këtë biznes dhe mund të merret me detyra afatgjata dhe me shkallë të gjerë me profesionalizëm të plotë. Konsultohuni me ekspertët tanë sot për kërkesat tuaja të logjistikës, magazinimit dhe shpërndarjes, dhe na lejoni të bëjmë një ndryshim pozitiv në biznesin tuaj.

Shërbimet tona të magazinimit përfshijnë një gamë të gjerë shërbimesh që përfshijnë kontrollin dhe menaxhimin e inventarit, ndërtimin e ngarkesës, menaxhimin e oborrit, rimbushjen statike dhe dinamike, kitting, përpunimin e rendit, performancën e furnitorit, çiftimin e kryqëzuar, menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, integrimin logjistik, kontrollin, etiketimin, performancën e transportuesit dhe kështu me radhë.

44

31