Shërbimi i transportit të mallrave, së bashku me shërbime të tjera ndihmëse, na ndihmon të ofrojmë zgjidhje logjistike të përshtatura për klientët tanë. Ne jemi zhvilluar sipas kërkesave të tyre dhe ekosistemit të biznesit për të ndihmuar në uljen e kostos së produktit dhe kohën e dorëzimit, duke u fokusuar në kënaqësinë e konsumatorit përfundimtar . Është një shërbim logjistik i cili ka perfitim reciprok kundrejt klientëve, gjë që na ka ndihmuar të bëhemi një nga ofruesit më të besueshëm të shërbimeve logjistike në vend, me se shumti ne rajonin e Fierit.

Ne sigurohemi që gjithmonë ti mirëmbajme automjetet,  dhe të kemi fleksibilitetin më të mirë dhe më të përditësuar të makinave në shërbim te klientit, për të siguruar vlerë të lartë ne transport dhe efikasitet per te minimizuar kostot.

28

32